Aktualności

Lokale użytkowe

Budlex z certyfikatem normy SA8000

2014-12-03

Budlex SA jest pierwszą w regionie i jedną z nielicznych spółek w Polsce posiadającą certyfikat zgodności z międzynarodową normą SA 8000 określającą społeczną odpowiedzialność organizacji w kontekście praw człowieka i praw pracowniczych.  Dokument przyznano po audycie przeprowadzonym przez Bureau Veritas – międzynarodową spółkę zajmującą się m.in. procesami certyfikacyjnymi.

- Certyfikat przyznany spółce jest efektem projektu pn. „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw”. – mówi Igor Pawłowski, Prezes Zarządu Budlex SA – Zostaliśmy zaproszeni do udziału w nim przez Pracodawców RP, którzy podjęli się jego realizacji z firmą Crido Taxand i ICAN Institute. Przedsięwzięcie to pozwoliło nam dokonać wewnętrznej analizy i określić punkt w jakim się znajdujemy jako przedsiębiorstwo zatrudniające ludzi. Zawsze nam zależało na zgranym zespole i tworzeniu przyjaznego miejsca pracy. Projekt pozwolił nam upewnić się, że idziemy we właściwym kierunku, a nasze funkcjonowanie oparte jest na najlepszych międzynarodowych wzorcach.

Norma SA8000 opiera się m.in. na Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Narodów Zjednoczonych i Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jest ona jedynym audytowanym standardem poddawanym certyfikacji. Odnosi się do kluczowych obszarów: pracy przymusowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, wolności zrzeszania się, dyskryminacji, kar dyscyplinarnych, godzin pracy oraz systemu zarządzania.

- Audytorzy weryfikujący funkcjonowanie naszej spółki sprawdzali nie tylko dokumenty, ale także przeprowadzili wywiady niemalże z każdym pracownikiem – mówi Igor Pawłowski – Oczywiście wcześniej, dzięki partnerom projektu, musieliśmy się do wszystkiego przygotować. Przeszliśmy szkolenia, warsztaty z komunikacji, wprowadziliśmy też specjalne narzędzie informatyczne pozwalające m.in. na anonimowe przeprowadzanie badań satysfakcji pracownika, czy też wprowadzenie narzędzia do zgłaszania naruszeń. Proces przygotowań trwał kilka miesięcy. Pomogło nam w tym nasze kilkuletnie zaangażowanie w CSR, a także inne podejmowane działania jak praca nad kodeksem etycznym, czy też procedury ułatwiające współdziałanie poszczególnych działów.

Do projektu finansowanego przez Unię Europejską. przystąpiło 8 spółek z całego kraju, a tylko 5 z nich podjęło się ostatecznego procesu certyfikacji. Trzy spółki, w tym nasza, otrzymały już dokument zgodności z normą. Do czerwca w Polsce takich spółek było 5.

Zapisz się do newslettera