Aktualności

Lokale użytkowe

Forum Mieszkaniowe 2021

2021-11-22

W dniu 19.11.2021r odbyła się już ósma edycja Forum Mieszkaniowego, organizowanego przez Fundację Habitat for Humanity.

W panelu dyskusyjny pt. „Odpowiedzialny biznes wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego w sektorze mieszkaniowym”, gdzie poruszane były ważne zagadnienia z punktu widzenia wyzwań stojących przed sektorem mieszkaniowym oraz całym światem, wzięła udział również spółka Budlex.

W debacie zostały podniesione kwestie obecnych wyzwań biznesu, jakie stawiane są w związku m.in. z realizacją celów Zrównoważonego Rozwoju. Prelegenci debatowali w jaki sposób cele te zmieniają podejście firm do zagadnień związanych z ekologią, a zwłaszcza Gospodarką Obiegu Zamkniętego.

Próbowano odpowiedzieć na pytania jaki może być wpływ firm, nie tylko budowlanych na rozwój mieszkalnictwa oraz co można jeszcze zrobić, aby lepiej służyć ludziom i planecie? Zdaniem uczestników wciąż jeszcze wiele wyzwań przed nami.

https://ecoekonomia.pl/2021/11/19/goz-w-budownictwie-mieszkaniowym-jestesmy-na-poczatku-drogi/

Zapisz się do newslettera