Aktualności

Lokale użytkowe

Smart Lab Budownictwo Prefabrykowane

2021-12-21

W dniu 01.12.2021r. odbyły się warsztaty Smart Lab Budownictwo Prefabrykowane, na które spółka Budlex została zaproszona przez Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Pracodawców Pomorza i Kujaw oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Wydarzenie było częścią „Dialog 2.0”. - programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego który został uruchomiony w 01.07.2016r. i obejmuje dofinansowanie działań obszarach: „Doskonałość naukowa”, „Nauka dla innowacyjności” oraz „Humanistyka dla rozwoju”. Dyskusja podczas warsztatów przybrała bardzo żywą formę.

Władze uczelni zaprezentowały na jakim polu uczelnia może wspierać biznes, natomiast przedstawiciele firm dostarczających elementy prefabrykowane, wykonawcy i inwestorzy wymieniali poglądy na temat możliwości wykonywania budynków z elementów prefabrykowanych, zaletach i wadach, szansach i zagrożeniach dla tego rodzaju inwestycji.

Zapisz się do newslettera