Aktualności

Lokale użytkowe

Kolejny rok z projektem Empty Spaces

2022-03-17

Podobnie jak w ubiegłym roku, Budlex przystępuje do działań w ramach projektu „Empty Spaces” kierowanego przez fundację Habitat for Humanity. W 2022 roku działania remontowe będą realizowane w Katowicach gdzie zostały udostępnione 2 pustostany. 

W grupie ok. 20 podmiotów z trzech sektorów tworzymy również Partnerstwo na rzecz przeciwdziałaniu bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu poprzez wykorzystanie pustostanów mieszkaniowych. Co kwartał bierzemy udział w spotkaniach mających na celu wparcie inicjatywy w zakresie merytorycznym: poszukiwanie pomysłów na wykorzystywanie pustostanów, omówienie kwestii technicznych związanych z remontami i adaptacjami oraz kwestii prawnych i regulacyjnych związanych z wdrożeniem takich działań na szeroką skalę. 

Wspólnie z pozostałymi partnerami przystąpiliśmy do opracowywania polskiej części przewodnika (Toolkit), który ma służyć szerokiej gamie podmiotów europejskich do zwiększenia wykorzystania potencjału pustostanów. 

Zapisz się do newslettera