Aktualności

Lokale użytkowe

Aktualności z budowy osiedla Panorama

2022-04-01

Budynek B
Prace są na końcowym etapie.
Zamontowane zostały drzwi i portale. Zakończono układanie płytek, zamontowano barierki.
Aktualnie robione jest spoinowanie, oraz prace wykończeniowe.
Trwają prace drogowe, nasadzana jest zieleń, na ukończeniu jest droga pożarowa.


Budynek A
Trwa montaż portali drzwi, płytki zostały położone.
Aktualnie malowane są ściany klatek schodowych i korytarzy.
Montowane są obudowy wind, trwają prace zewnętrzne w tym prace drogowe.
Niebawem rozpocznie się kładzenie płytek na tarasach.


Zapisz się do newslettera