Aktualności

Lokale użytkowe

Aktualności z budowy osiedla Urzecze

2022-05-17

Prace w trakcie wykonywania:

Trwają prace nad zbrojeniem i betonowaniem ścian 4 piętra budynku B, 1 piętra budynku D i 2 piętrze budynku A.
Realizowany jest montaż prefabrykatów stropowych na 2 piętrze budynku A i 1 piętrze budynku C.
Montowane są instalacje elektr. podtynkowe w mieszkaniach na 1 Piętrze budynku B.
Murowane są ściany działowe na 2 piętrze budynku B i 1 piętrze budynku. A

Prace zakończone:

Wykonano strop nad 3 piętrem budynku (10p. klatka B) i postawiono ściany nośne budynku A na 2 piętrze.
Zakończono montaż kanalizacji int. sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i c.o. w garażu na poziomie -1.
Wykonano strop nad 1 piętrem (5p.) budynku położonego wzdłuż torów tramwajowych (klatka A).
Wykonano strop nad parterem, zamontowano balkony oraz wszystkie ściany żelbetowe na 1 piętrze budynku C i budynku D.

Wymurowano ścianki działowe w mieszkaniach na parterze w budynku A,B, D i 1 piętrze budynku B
Położono instalacje elektryczne podtynkowe na parterze budynków A i B.
Wykonano przyłącze wodociągowe, sanitarne do budynku i kanalizację deszczową.
Wykonano trasy kablowe w garażu na poziomie -1 oraz zamontowano komplet okablowania instalacji oświetlenia w garażu.

Zakończono prace przy pionach instalacji wod-kan. na parterze budynku A i B.
Wymurowano pomieszczenia techniczne w garażu na poziomie -1.

Zapisz się do newslettera