Aktualności

Lokale użytkowe

Habitat for Humanity Poland

2022-11-25

Od lat konsekwentnie angażujemy się w strategię odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach, udało się wesprzeć z sukcesem wiele ważnych inicjatyw pomocowych. Jedną z nich jest stworzenie wraz z m.in Habitat for Humanity Poland oficjalnego materiału, który w praktyczny sposób opisuje procesy adaptacji pustostanów.
Podręcznik wraz z raportem odpowiada na ważne kwestie dot. standaryzacji, finansowania czy współpracy z samorządami.
Polecamy lekturze.
Niech pustostany znikają na rzecz potrzebujących!
 

Zapisz się do newslettera