Aktualności

Lokale użytkowe

Aktualności z budowy osiedla Marynin - wideo

2023-04-21

Marynin Budynek A

Wykonane zostały rampy zjazdowe. Kontynuowane są prace konstrukcyjne pionów trzeciego piętra.
Trwa montaż instalacji wod-kan w garażu - kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, oraz instalacje elektryczne – światło oraz przeciwpożarowa.
W najbliższym czasie będą kontynuowane powyższe prace. 

Marynin Budynek B 

Aktualnie wykonywane są stropodachy i klatka C. 
W najbliższym czasie zakończą się prace konstrukcyjne budynku.
Wykonano pierwsze piony sanitarne i elektryczne. W garażu układana jest wełna.
Od przyszłego tygodnia rozpoczęte zostaną prace murarskie, wznoszone będą ściany wewnętrzne i osłonowe.

Zapisz się do newslettera