Poduszka bezpieczeństwa

Lokale użytkowe

Podejmij decyzję i śpij spokojnie – zapewniamy:

Gwarancja ceny

jeżeli ceny mieszkań spadną – cena Twojego mieszkania również zostanie obniżona – masz pewność, że dobrze postąpiłeś.

Ochrona przed inflacją

Twoim oszczędnościom nigdzie nie będzie tak dobrze jak u Nas – nie stracisz ich wartości.

możliwość zmiany decyzji

Jeżeli stracisz źródło dochodu lub nie otrzymasz finansowania na zakup masz możliwość rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów.

Gwarancja ceny – w przypadku zawarcia umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej klient otrzymuje gwarancję, że jeżeli spółka obniży ceny mieszkań w budynku, w którym klient kupił mieszkanie o określony procent, to cena zakupionego przez Niego mieszkania zostanie zredukowana proporcjonalnie. Jeżeli spółka podniesie ceny to podwyżka nie będzie miała wpływu na zawartą umowę.

Ochrona przed inflacją - w dłuższym terminie nieruchomości doskonale radzą sobie w walce z inflacją. Potrafią rozprawić się z nią skuteczniej niż inne formy inwestowania: lokaty, złoto czy spółki giełdowe. Kupując mieszkanie na wiele lat możemy mieć nadzieję, że jego wartość będzie rosnąć szybciej niż ceny w sklepach.

Możliwość zmiany decyzji – w przypadku zawarcia umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej klient ma prawo rozwiązać za porozumieniem stron zawartą umowę bez ponoszenia kosztów jeżeli otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę lub zamknął/zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą, bądź nie otrzymał kredytu na zakup nieruchomości pomimo prawidłowego złożenia wniosku. Bezkosztowa możliwość rozwiązania zawartej umowy wiąże się z brakiem możliwości złożenia wniosku o zmiany aranżacyjne w zakupionym mieszkaniu.

Zapisz się do newslettera