Relacje inwestorskie

Lokale użytkowe

BUDLEX FINANCE JEDNOSTKOWE SF 2022
pobierz pdf

BUDLEX JEDNOSTKOWE SF 2022
pobierz pdf

GK BUDLEX FINANCE SKONSOLIDOWANE SF 2022
pobierz pdf

GK BUDLEX SKONSOLIDOWANE SF 2022
pobierz pdf

OPINIA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SF BUDLEX 2022
pobierz pdf

OPINIA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SF BUDLEX FINANCE 2022
pobierz pdf

OPINIA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SF GK BUDLEX 2022
pobierz pdf

OPINIA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SF GK BUDLEX FINANCE 2022
pobierz pdf

Raport obligacji Q1 2023
pobierz pdf

UCHWAŁA ZARZĄDU BUDLEX FINANCE NR 1/03/2023 Z DNIA 21 MARCA 2023 ROKU - PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI SERII D W DNIU 26.04.2023
pobierz pdf

UCHWAŁA ZARZĄDU BUDLEX FINANCE NR 2/03/2023 Z DNIA 21 MARCA 2023 ROKU - PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI SERII E W DNIU 26.04.2023
pobierz pdf

RAPORT OBLIGACJI BUDLEX FINANCE Q4 2022
pobierz pdf

Raport obligacji Budlex Finance Q3 2022
pobierz pdf

Sprawozdanie jednostkowe Budlex Finance na dzień 30.06.2022
pobierz pdf

Sprawozdanie skonsolidowane Budlex Finance na dzień 30.06.2022
pobierz pdf

GK BUDLEX SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE 30.06.2022
pobierz pdf

BUDLEX SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE 30.06.2022
pobierz pdf

Budlex Finance - zawiadomienie o wcześniejszej obowiązkowej amortyzacji obl. serii C w dn. 14.10.2022
pobierz pdf

Uchwała Zarzadu Budlex Finance z 21.09.2022 - wcześniejsza amortyzacja obl. serii C w dn. 14.10.2022
pobierz pdf

RAPORT BUDLEX FINANCE Q2 2022
pobierz pdf

Akt Notarialny ze Zgromadzenia Obligatariuszy obl. serii F
pobierz pdf

Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmianę warunków emisji obligacji serii F
pobierz pdf

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII F
pobierz pdf

Zawiadomienie wykup obligacji
pobierz pdf

Sprawozdanie jednostkowe Budlex Finance na dzień 31.12.2021
pobierz pdf

Sprawozdanie skonsolidowane Budlex Finance na dzień 31.12.2021
pobierz pdf

Opinia z badania sprawozdania jednostkowego 2021
pobierz pdf

Opinia z badania sprawozdania skonsolidowanego 2021
pobierz pdf

Budlex Jednostkowe SF 2021
pobierz pdf

Budlex Sprawozdanie z badania 2021
pobierz pdf

GK Budlex Skonsolidowane SF 2021
pobierz pdf

GK Budlex Sprawozdanie z badania 2021
pobierz pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Serii F
pobierz pdf

RAPORT BUDLEX FINANCE Q1 2022
pobierz pdf

RAPORT BUDLEX FINANCE Q4 2021
pobierz pdf

RAPORT BUDLEX FINANCE Q3 2021
pobierz pdf

GK Budlex Sprawozdanie Finansowe skonsolidowane 2021-06-30
pobierz pdf

GK Budlex Finance Sprawozdanie Finansowe skonsolidowane 2021-06-30
pobierz pdf

Budlex Sprawozdania Finansowe jednostkowe 2021.06.30
pobierz pdf

Budlex Finance Sprawozdanie Finansowe jednostkowe 2021.06.30
pobierz pdf

Budlex Jednostkowe SF 2020
pobierz pdf

Budlex Sprawozdanie z badania Jednostkowego SF 2020
pobierz pdf

GK Budlex Skonslidowane SF 2020
pobierz pdf

GK Budlex Sprawozdanie z badania Skonsolidowenago SF 2020
pobierz pdf

Informacja dla Obligatariuszy o przyspieszeniu I Transzy Obowiązkowej Amortyzacji z dn. 19.07.2021
pobierz pdf

Budlex Finance Sp. z o. o. - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020
pobierz pdf

Budlex Finance Sprawozdanie z badania 2020
pobierz pdf

GK Budlex Finance - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2020 r.
pobierz pdf

Raport Budlex Finance Q4 2020
pobierz pdf

Raport Budlex Finance Q1 2021
pobierz pdf

Raport Budlex Finance Q2 2021
pobierz pdf

Zapisz się do newslettera